Παρατείνονται για ένα χρόνο οι άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων

Με Υπουργική Απόφαση (Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Αθλητισμού) που δημοσιεύτηκε στο Φύλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παρατείνονται για έναν χρόνο (έως και τις 31 Αυγούστου 2024) οι άδειες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων με τις εξής αυστηρότερες προϋποθέσεις:

> Για να εκδοθεί άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, η οποία πρόκειται να τελεσθεί σε αθλητική εγκατάσταση που λειτουργεί με βάση την παρούσα απόφαση περί παράτασης της άδειας λειτουργίας της, επιπλέον των προβλεπόμενων στον νόμο δικαιολογητικών, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του χρήστη ή του φορέα διαχείρισης της εγκατάστασης ότι δεν έχει αυξηθεί η χωρητικότητά της ως προς τον αριθμό των θεατών, σε σχέση με τη χωρητικότητα με βάση την οποία έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της και δεν έχουν γίνει κατασκευές χωρίς τις απαραίτητες άδειες δόμησης, οι οποίες επηρεάζουν προς το δυσμενέστερο τη στατική επάρκεια και την παθητική πυροπροστασία της εγκατάστασης.

> Οι υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με χωρητικότητα πάνω από 2.000 θεατές και οι κλειστές εγκαταστάσεις, οι οποίες καταλαμβάνονται από την παρούσα απόφαση περί παράτασης της άδειας λειτουργίας τους, αν δεν διαθέτουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ, λειτουργούν χωρίς την παρουσία θεατών, έως την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.

> Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις (ΟΑΚΑ, ΣΕΦ, ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά και Καυτανζόγλειο) για τις οποίες εκδίδεται άδεια λειτουργίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

Spread the love

Γράψτε ένα σχόλιο