Στις 17 Ιουλίου ξεκινάει η θερινή μεταγραφική περίοδος 2023

Την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 ξεκινάει η θερινή μεταγραφική περίοδος στο βόλει. Η περίοδος θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 και στην διάρκειά της θα μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι μεταγραφές και όλες οι επανεγγραφές αθλητών/τριών στο ίδιο ή και σε άλλο σωματείο.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα Σωματεία και με βασικό στόχο και την απλοποίηση των διαδικασιών, θα εφαρμοστεί στην θερινή Μεταγραφική Περίοδο 2023 ένας νέος τρόπος έγκρισης των μεταγραφών/επανεγγραφών από τα εμπλεκόμενα μέρη (Σωματεία/Αθλητές-αθλήτριες), με αποφυγή χρησιμοποίησης σχετικών εντύπων.

Οι εγκρίσεις θα δίνονται ηλεκτρονικά από τους εκπροσώπους των Σωματείων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από τα ΔΣ των Σωματείων και από τους Αθλητές/αθλήτριες (ή τον κηδεμόνα τους σε περίπτωση ανηλίκων) μέσω Υπεύθυνων Δηλώσεων που θα εκδίδονται με κωδικούς TAXIS (μέσω .gov.gr).

Αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία θα σταλούν στα Σωματεία τις επόμενες ημέρες. 

Spread the love

Γράψτε ένα σχόλιο